למתעניינים

תואר ראשון

פרטים על תנאי קבלה למועמדים ניתן לקבל במרכז המידע של מדור רישום וקבלת מועמדים בטלפון 04-8295555 ובקישור הבא
 
בברכה
צוות הפקולטה