Positions

In Prof Ron's Lab

  פוסט דוקטורנטים וסטודנטים לMsc- ו Ph.D

 

תחום המחקר: ביולוגיה מולקולרית ותאית

גורמי גדילה מהווים קבוצה גדולה של מולקולות המתווכות תקשורת בין תאים. תקשורת בין תאים היא חיונית להתפתחות ותפקוד נורמלי של אורגניזמים רב תאיים. אחת השאלות המרכזיות במדעי החיים היא הבנת המנגנונים המבקרים תקשורת בין תאים, משום שידוע כי תקלות בתקשורת זו גורמות למחלות התפתחותיות, וכן למחלות שונות באורגניזם הבוגר. המחלה המדגימה תופעה זו בצורה הבולטת ביותר היא מחלת הסרטן.

המחקר במעבדתנו מתמקד בהבנת המנגנונים שמבקרים תקשורת בין תאים המתווכת על ידי גורמי גדילה פיברובלסטים (FGFs). אנו משתמשים בכמה מערכות מודל הכוללות תרביות תאים ועור אדם מהונדס.
 
 

גישות המחקר בהן אנו משתמשים:

1 הנדסה גנטית וביוטכנולוגיה (שיבוט גנים, טרנספקציות, ביטוי חלבונים, חקר הקשר בין מבנה ותפקיד של חלבונים) .

2 ביולוגיה של התא (היברידיזציה  In-situ, אימונוהיסטוכימיה, הנדסת רקמות, תרביות תאים)

3 ביוכימיה של חלבונים ומגוון שיטות לזיהוי מעברי אותות – תקשורת בין תאים.

 
לפרטים נוספים נא לפנות לאתר: http://biology.technion.ac.il/dron/index.html

למשלוח קורות חיים וקביעת ראיון יש לפנות ל-  dinar@tx.technion.ac.il

נא לציין שם, e-mail ומספר טלפון. קיימת אפשרות למסלול ישיר לדוקטוראט